Het plan voor het land

De stichting heeft als doel om geld te verzamelen om een stuk land ergens in Europa te kopen, midden in de natuur. Idealiter in de buurt van de zee en bergen met vruchtbare grond om zelf gewassen te verbouwen en dieren te houden. Ver genoeg van de bewoonde wereld om ongestoord de traditie te kunnen beoefenen. Deze plek zal ruimte bieden voor serieuze beoefenaars van het Tibetaans Boeddhisme, maar ook voor mensen met een religieuze achtergrond.

Hierbij kan worden gedacht aan Lama’s, monniken en nonnen, maar ook “leken” zijn van harte welkom. Er zal begeleiding worden geboden door lama’s aan ernstige, of langdurig zieken maar ook aan mensen die serieus de Dharma willen bestuderen. Eenieder die zich hierdoor aangesproken voelt wordt uitgenodigd contact met ons op te nemen.
Wonen, retraite en zelfvoorzienend

Mensen kunnen op dit stuk land wonen. Er is plaats voor mensen die voor een korte periode een retraite willen houden, maar zeker ook langdurige retraites (100 dagen, 3 maanden, 3 jaar of langer, of permanent). Het geheel zal op het hoogst haalbare niveau zelfvoorzienend zijn (verbouwen van gewassen, maken van kleding, kaas etc.)

Indien men wenst retraite te houden zal men zelf in een woongelegenheid moeten voorzien (bouwen) en moeten helpen in de dagelijkse gang van zaken op het land. Hierbij kan worden gedacht aan koken, het onderhouden van de gewassen, het verzorgen van de dieren, etc.

Er is geen luxe, geen internet en dergelijke voorzieningen, er zal dus alleen in de basisbehoeften worden voorzien doormiddel van eigen inbreng en bijdrages.Serieuze beoefenaars

Er zal een apart gedeelte van het land worden ingericht voor serieuze beoefenaars en langdurige retraites. Teven zal er plaats zijn voor mensen die voor een kortere periode willen verblijven, en/of langdurig zieken. Hierbij kan worden gedacht aan een plaats waar men in een eigen tent kan verblijven.

Deze twee gedeeltes zullen op een dergelijke wijze worden ingedeeld en ingericht dat de mensen die langdurige retraites doen deze ongestoord kunnen beoefenen.Tempel en stupa’s

Er zal een tempel worden gebouwd waar dagelijkse beoefening kan plaatsvinden. Daarnaast zal er een ruimte komen waar teachings en publieke lezingen kunnen worden gehouden.

Kleine stupa’s zullen het landschap versieren en een scheidslijn vormen tussen het gebied voor de langdurige beoefenaars en de mensen die voor een kortere periode komen. Op een centrale plaats zal een grote stupa worden gebouwd waar iedereen gebruik van kan maken.

Idealiter wordt het gehele land omringt door kleine stupa’s maar dit alles is afhankelijk van het beschikbare geld en deze zullen naar verwachting op langere termijn worden/kunnen bijgebouwd.

We zullen kleinschalig beginnen met de wens om gestaag door te blijven groeien. Idealiter is het daarom ook mogelijk om te zijner tijd het land uit te breiden (bij te kopen).

De fondsen zullen worden geworven door het geven van lezingen, trainingen, seminars, workshops etc, maar ook door donaties en giften.