Skip to content

Phuntsok Namgyal Ling

De stichting heeft als doel om geld in te verzamelen om een stuk land in Europa te kopen, midden in de natuur. Idealiter in de buurt van de zee en bergen met vruchtbare grond om zelf gewassen te verbouwen en dieren te houden, en ver genoeg van de bewoonde wereld om ongestoord de traditie te kunnen beoefenen. Deze plek zal ruimte gaan bieden aan serieuze beoefenaars van het Tibetaans Boeddhisme, maar ook voor Lama’s, monniken, nonnen en niet-ingewijde.

Om een leven te leiden vol voldoening en geluk moeten we innerlijke vrede van de geest ervaren. De diverse problemen die we dagelijks tegenkomen lijkt soms eindeloos voort te duren. Toch is het mogelijk om innerlijke vrede te ontdekken waarin alle moeilijkheden hun grip op ons verliezen.

Het pad om deze innerlijke vrede te cultiveren is fundamenteel voor ieder mens – er is geen onderscheid naar religie, cultuur of sociale achtergrond. Deze plaats is open voor iedereen.